Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandvarnare i bostäder
Författare
Lindén Ulf
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
2001-11
Räddningsverket beslutade den 2 november 2001 allmänna råd och kommentarer brandvarnare i bostäder. Råden och kommentarerna är publicerade i verkets serie Meddelande från Räddningsverket och har beteckningen 2001:1. Beslutet innebär att Räddningsverket, bakgrund av bestämmelserna i 41 § räddningstjänstlagen (1986:1102), anser det skäligt att det bör finnas minst en fast installerad brandvarnare eller annan motsvarande anordning för tidig varning vid brand i alla byggnader som används för bostadsändamål.