Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Basutrustning för släckning av spillbrand efter tankbils- eller järnvägsolycka
Författare
Hansson Ingvar
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
2003-03
Sammanfattning  I detta Aktuellt från Räddningsverket, som ersätter Cirkulär 1/92, berörs bland annat följande nya frågeställningar vid sidan av de gamla i Cirkuläret: • Vad innebär tendensen till ökad inblandning av t ex etanol i bensin? • Varför skiljer given dimensioneringsdata mellan cirkuläret och Skumboken2 ? • Behöver räddningstjänsten andra typer av skumvätskor som komplement till alkoholbeständigt skum?