Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Värdering av olycksrisker : fyra kunskapsområdens syn på riskvärdering
Författare
Hermansson Helene
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2009
I slutrapporten Värdering av olycksrisker - Fyra kunskapsområdens syn på riskvärdering diskuterar författaren Hélène Hermansson fyra olika vetenskapliga perspektiv på värdering av olycksrisker: nationalekonomi, sociologi, teknik/naturvetenskap och filosofi. Diskussionen utgår från de fyra kunskaps- och forskningsöversikter som tidigare har publicerats av Räddningsverket: Värdering av olycksrisker: etik och riskvärdering, Evaluation of accident risks: status and trends in risk analysis and evaluation, Värdering av olycksrisker: risksociologi och demokratisk riskvärdering, Värdering av olycksrisker: nationalekonomi. .