Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Miljökonsekvenser av kemikalieolyckor, bränder och utsläpp av oljeprodukter i vattenmiljö : analys av miljöhändelser i Sverige samt förslag på miljöindikatorer : NCO 2005:11
Författare
Scott Andersson Åsa
Utgivare
Räddningsverket (SRV), Nationellt centrum för lärande från olyckor (NCO)
Utgivningsår
2006
I Sverige inträffar årligen ett antal utsläpp av farliga ämnen, bränder och oljeutsläpp i vattenmiljö. Ökar eller minskar antalet händelser som kan påverka miljön? Vilka av dessa händelser hade potential att skada miljön och hur stor andel gav påvisade negativa effekter i miljön? Vilken typ av miljöeffekter rör det sig om och hur långvariga blev effekterna? Idag vet man att alla dessa händelser får konsekvenser för miljön men att det i de allra flesta fall är svårt att se både på kort och lång sikt i vilken grad miljön skadas. Denna rapport, som är en delrapport (Fas I) av ett större projekt, bygger på insatsrapporter från kommunala räddningstjänster samt kustbevakningens rapporter om utsläpp till havs. Syftet med arbetet är att med utgångspunkt från de ovan beskrivna händelserna studera tillgänglig information samt föreslå indikatorer som kan hjälpa till i arbetet med att följa olycksutvecklingen och minska antalet miljöskadliga utsläpp. 
Relaterade titlar
Fler titlar i serie NCO
Fler titlar av Scott Andersson Åsa