"60" – 453 träffar.

2-Amino-4-klorfenol

Farlighetsnr
60
UN-nr
2673
Klass
6.1
Fpg
II

2-Klorpyridin

Farlighetsnr
60
UN-nr
2822
Klass
6.1
Fpg
II

4-Klor-3-nitrobensotrifluorid

Farlighetsnr
60
UN-nr
2307
Klass
6.1
Fpg
II

Ammunition, giftig, icke explosiv

utan centralladdning eller separeringsladdning, ej apterad

Farlighetsnr
60
UN-nr
2016
Klass
6.1
Fpg
-

Bensonitril

Farlighetsnr
60
UN-nr
2224
Klass
6.1
Fpg
II

Dinitroaniliner

Farlighetsnr
60
UN-nr
1596
Klass
6.1
Fpg
II

Dinitrobensener, flytande

Farlighetsnr
60
UN-nr
1597
Klass
6.1
Fpg
II

Dinitrotoluener, flytande

Farlighetsnr
60
UN-nr
2038
Klass
6.1
Fpg
II

Kloraniliner, fasta

Farlighetsnr
60
UN-nr
2018
Klass
6.1
Fpg
II

Kloraniliner, flytande

Farlighetsnr
60
UN-nr
2019
Klass
6.1
Fpg
II

Klornitrobensener, fasta

Farlighetsnr
60
UN-nr
1578
Klass
6.1
Fpg
II

Metallkarbonyler, flytande, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
3281
Klass
6.1
Fpg
II

N-Etyltoluidiner

Farlighetsnr
60
UN-nr
2754
Klass
6.1
Fpg
II

Naftyltiourea

Farlighetsnr
60
UN-nr
1651
Klass
6.1
Fpg
II

Nikotinsulfat, lösning

Farlighetsnr
60
UN-nr
1658
Klass
6.1
Fpg
II

Nikotintartrat

Farlighetsnr
60
UN-nr
1659
Klass
6.1
Fpg
II

Nitroaniliner

(o-, m-, p-)

Farlighetsnr
60
UN-nr
1661
Klass
6.1
Fpg
II

Nitrotoluener, flytande

Farlighetsnr
60
UN-nr
1664
Klass
6.1
Fpg
II

Nitroxylener, flytande

Farlighetsnr
60
UN-nr
1665
Klass
6.1
Fpg
II

Xylidiner, flytande

Farlighetsnr
60
UN-nr
1711
Klass
6.1
Fpg
II

N-n-Butylimidazol

Farlighetsnr
60
UN-nr
2690
Klass
6.1
Fpg
II

Nikotinhydroklorid, flytande eller lösning

Farlighetsnr
60
UN-nr
1656
Klass
6.1
Fpg
II

Bensidin

Farlighetsnr
60
UN-nr
1885
Klass
6.1
Fpg
II

Nikotinsalicylat

Farlighetsnr
60
UN-nr
1657
Klass
6.1
Fpg
II

Dinitroklorbensener, flytande

Farlighetsnr
60
UN-nr
1577
Klass
6.1
Fpg
II

Dikloraniliner, flytande

Farlighetsnr
60
UN-nr
1590
Klass
6.1
Fpg
II

Cyanidlösning, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
1935
Klass
6.1
Fpg
II

Cyanider, oorganiska, fasta, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
1588
Klass
6.1
Fpg
II

Dinitrofenol, lösning

Farlighetsnr
60
UN-nr
1599
Klass
6.1
Fpg
II

Tårgasämne, flytande, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
1693
Klass
6.1
Fpg
II

Fenol, lösning

Farlighetsnr
60
UN-nr
2821
Klass
6.1
Fpg
II

Kvicksilver(I)nitrat

Farlighetsnr
60
UN-nr
1627
Klass
6.1
Fpg
II

Aldol

Farlighetsnr
60
UN-nr
2839
Klass
6.1
Fpg
II

Blyarsenater

Farlighetsnr
60
UN-nr
1617
Klass
6.1
Fpg
II

Xylenoler, fasta

Farlighetsnr
60
UN-nr
2261
Klass
6.1
Fpg
II

Ferriarsenit

Farlighetsnr
60
UN-nr
1607
Klass
6.1
Fpg
II

London purple

blandning av arseniktrioxid, kalk och järnoxid

Farlighetsnr
60
UN-nr
1621
Klass
6.1
Fpg
II

Natriumarsenit, vattenlösning

Farlighetsnr
60
UN-nr
1686
Klass
6.1
Fpg
II

Kalciumarsenat och kalciumarsenit, blandning, fast

Farlighetsnr
60
UN-nr
1574
Klass
6.1
Fpg
II

Kvicksilver(II)acetat (Kvicksilveracetat)

Farlighetsnr
60
UN-nr
1629
Klass
6.1
Fpg
II

Kvicksilver(II)nitrat

Farlighetsnr
60
UN-nr
1625
Klass
6.1
Fpg
II

1,3-Dikloraceton

Farlighetsnr
60
UN-nr
2649
Klass
6.1
Fpg
II

3-Trifluormetylanilin

Farlighetsnr
60
UN-nr
2948
Klass
6.1
Fpg
II

1,2-Dibrom-3-butanon

Farlighetsnr
60
UN-nr
2648
Klass
6.1
Fpg
II

Desinfektionsmedel, flytande, giftigt, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
3142
Klass
6.1
Fpg
II

Xylylbromid, flytande

Farlighetsnr
60
UN-nr
1701
Klass
6.1
Fpg
II

Natriumpentaklorfenolat

Farlighetsnr
60
UN-nr
2567
Klass
6.1
Fpg
II

Hexafluoracetonhydrat, flytande

Farlighetsnr
60
UN-nr
2552
Klass
6.1
Fpg
II

Dinitroklorbensener, flytande

Farlighetsnr
60
UN-nr
1577
Klass
6.1
Fpg
II

Färgämne eller färgämneskomponent, fast, giftig, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
3143
Klass
6.1
Fpg
II

Hexametylendiisocyanat

Farlighetsnr
60
UN-nr
2281
Klass
6.1
Fpg
II

Kvicksilverförening, flytande, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
2024
Klass
6.1
Fpg
II

Kvicksilverförening, fast, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
2025
Klass
6.1
Fpg
II

Talliumförening, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
1707
Klass
6.1
Fpg
II

Berylliumförening, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
1566
Klass
6.1
Fpg
II

Naftylurea

Farlighetsnr
60
UN-nr
1652
Klass
6.1
Fpg
II

Färgämne eller färgämneskomponent, flytande, giftig, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
1602
Klass
6.1
Fpg
II

Nitriler, flytande, giftiga, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
3276
Klass
6.1
Fpg
II

Trikresylfosfat

med mer än 3 % orto-isomerer

Farlighetsnr
60
UN-nr
2574
Klass
6.1
Fpg
II

Tris-(1-aziridinyl)fosfinoxid, lösning

Farlighetsnr
60
UN-nr
2501
Klass
6.1
Fpg
II

Fenylkvicksilver(II)nitrat

Farlighetsnr
60
UN-nr
1895
Klass
6.1
Fpg
II

Kvicksilveroleat

Farlighetsnr
60
UN-nr
1640
Klass
6.1
Fpg
II

Kvicksilvernukleat

innehållande ca 20 % kvicksilver

Farlighetsnr
60
UN-nr
1639
Klass
6.1
Fpg
II

Fenylkvicksilver(II)hydroxid

Farlighetsnr
60
UN-nr
1894
Klass
6.1
Fpg
II

Kvicksilversalicylat

Farlighetsnr
60
UN-nr
1644
Klass
6.1
Fpg
II

Fenylkvicksilveracetat

Farlighetsnr
60
UN-nr
1674
Klass
6.1
Fpg
II

Kvicksilver(II)bensoat

Farlighetsnr
60
UN-nr
1631
Klass
6.1
Fpg
II

Kvicksilverglukonat

Farlighetsnr
60
UN-nr
1637
Klass
6.1
Fpg
II

Kakodylsyra

Farlighetsnr
60
UN-nr
1572
Klass
6.1
Fpg
II

Natriumkakodylat

Farlighetsnr
60
UN-nr
1688
Klass
6.1
Fpg
II

Selenförening, fast, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
3283
Klass
6.1
Fpg
II

Kopparacetoarsenit

Farlighetsnr
60
UN-nr
1585
Klass
6.1
Fpg
II

Blycyanid

Farlighetsnr
60
UN-nr
1620
Klass
6.1
Fpg
II

Kaliumkopparcyanid

Farlighetsnr
60
UN-nr
1679
Klass
6.1
Fpg
II

Kopparcyanid

Farlighetsnr
60
UN-nr
1587
Klass
6.1
Fpg
II

Silvercyanid

Farlighetsnr
60
UN-nr
1684
Klass
6.1
Fpg
II

Kvicksilvercyanid

Farlighetsnr
60
UN-nr
1636
Klass
6.1
Fpg
II

Nickelcyanid

Farlighetsnr
60
UN-nr
1653
Klass
6.1
Fpg
II

Natriumazid

Farlighetsnr
60
UN-nr
1687
Klass
6.1
Fpg
II

Kaliummetavanadat

Farlighetsnr
60
UN-nr
2864
Klass
6.1
Fpg
II

Arsenikdamm

Farlighetsnr
60
UN-nr
1562
Klass
6.1
Fpg
II

Blyarseniter

Farlighetsnr
60
UN-nr
1618
Klass
6.1
Fpg
II

Kaliumarsenat

Farlighetsnr
60
UN-nr
1677
Klass
6.1
Fpg
II

Arsenikbromid

Farlighetsnr
60
UN-nr
1555
Klass
6.1
Fpg
II

Kaliumarsenit

Farlighetsnr
60
UN-nr
1678
Klass
6.1
Fpg
II

Zinkarsenat och zinkarsenit, blandning

Farlighetsnr
60
UN-nr
1712
Klass
6.1
Fpg
II

Koppararsenit

Farlighetsnr
60
UN-nr
1586
Klass
6.1
Fpg
II

Ferriarsenat

Farlighetsnr
60
UN-nr
1606
Klass
6.1
Fpg
II

Ferroarsenat

Farlighetsnr
60
UN-nr
1608
Klass
6.1
Fpg
II

Natriumarsenat

Farlighetsnr
60
UN-nr
1685
Klass
6.1
Fpg
II

Kalciumarsenat

Farlighetsnr
60
UN-nr
1573
Klass
6.1
Fpg
II

Zinkarsenat

Farlighetsnr
60
UN-nr
1712
Klass
6.1
Fpg
II

Arsenikförening, flytande, n.o.s.

oorganisk, inklusive arsenater, n.o.s., arseniter, n.o.s. och arseniksulfider, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
1556
Klass
6.1
Fpg
II

Arsenikförening, fast, n.o.s.

oorganisk, inklusive arsenater, n.o.s., arseniter, n.o.s. och arseniksulfider, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
1557
Klass
6.1
Fpg
II

Magnesiumarsenat

Farlighetsnr
60
UN-nr
1622
Klass
6.1
Fpg
II

Arseniktrioxid

Farlighetsnr
60
UN-nr
1561
Klass
6.1
Fpg
II

Silverarsenit

Farlighetsnr
60
UN-nr
1683
Klass
6.1
Fpg
II

Strontiumarsenit

Farlighetsnr
60
UN-nr
1691
Klass
6.1
Fpg
II

Zinkarsenit

Farlighetsnr
60
UN-nr
1712
Klass
6.1
Fpg
II

Arsenikpentoxid

Farlighetsnr
60
UN-nr
1559
Klass
6.1
Fpg
II

Natriumarsenit, fast

Farlighetsnr
60
UN-nr
2027
Klass
6.1
Fpg
II

Ammoniumarsenat

Farlighetsnr
60
UN-nr
1546
Klass
6.1
Fpg
II

Kvicksilveroxid

Farlighetsnr
60
UN-nr
1641
Klass
6.1
Fpg
II

Kvicksilver(II)arsenat

Farlighetsnr
60
UN-nr
1623
Klass
6.1
Fpg
II

Kvicksilver(II)sulfat

Farlighetsnr
60
UN-nr
1645
Klass
6.1
Fpg
II

Kvicksilveroxicyanid, okänsliggjord

Farlighetsnr
60
UN-nr
1642
Klass
6.1
Fpg
II

Kvicksilvertiocyanat

Farlighetsnr
60
UN-nr
1646
Klass
6.1
Fpg
II

Kvicksilver(II)klorid

Farlighetsnr
60
UN-nr
1624
Klass
6.1
Fpg
II

Kvicksilverjodid

Farlighetsnr
60
UN-nr
1638
Klass
6.1
Fpg
II

Kvicksilver(II)kaliumjodid (Kaliumkvicksilver(II)jodid)

Farlighetsnr
60
UN-nr
1643
Klass
6.1
Fpg
II

Kvicksilver(II)ammoniumklorid

Farlighetsnr
60
UN-nr
1630
Klass
6.1
Fpg
II

Selendisulfid

Farlighetsnr
60
UN-nr
2657
Klass
6.1
Fpg
II

Natriumammoniumvanadat

Farlighetsnr
60
UN-nr
2863
Klass
6.1
Fpg
II

Ammoniumpolyvanadat

Farlighetsnr
60
UN-nr
2861
Klass
6.1
Fpg
II

Bariumförening, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
1564
Klass
6.1
Fpg
II

Vanadylsulfat

Farlighetsnr
60
UN-nr
2931
Klass
6.1
Fpg
II

Ammoniummetavanadat

Farlighetsnr
60
UN-nr
2859
Klass
6.1
Fpg
II

Klorpikrin, blandning, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
1583
Klass
6.1
Fpg
II

Kadmiumförening

Farlighetsnr
60
UN-nr
2570
Klass
6.1
Fpg
II

Isocyanater, giftiga, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
2206
Klass
6.1
Fpg
II

Isocyanatlösning, giftig, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
2206
Klass
6.1
Fpg
II

Giftig oorganisk vätska, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
3287
Klass
6.1
Fpg
II

Fasta ämnen, som innehåller giftig vätska, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
3243
Klass
6.1
Fpg
II

Dinitro-o-kresol

Farlighetsnr
60
UN-nr
1598
Klass
6.1
Fpg
II

Ammoniumdinitro-o-kresolat, fast

Farlighetsnr
60
UN-nr
1843
Klass
6.1
Fpg
II

Hexaetyltetrafosfat

Farlighetsnr
60
UN-nr
1611
Klass
6.1
Fpg
II

Tetraetylditiopyrofosfat

Farlighetsnr
60
UN-nr
1704
Klass
6.1
Fpg
II

Organisk fosforförening, flytande, giftig, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
3278
Klass
6.1
Fpg
II

Desinfektionsmedel, fast, giftigt, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
1601
Klass
6.1
Fpg
II

Organisk tennförening, flytande, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
2788
Klass
6.1
Fpg
II

Fenylkvicksilverförening, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
2026
Klass
6.1
Fpg
II

Organisk arsenikförening, flytande, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
3280
Klass
6.1
Fpg
II

Metallorganisk förening, flytande, giftig, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
3282
Klass
6.1
Fpg
II

Alkaloider, flytande, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
3140
Klass
6.1
Fpg
II

Läkemedel (medicin), fast, giftigt, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
3249
Klass
6.1
Fpg
II

Toxiner, utvunna från levande material, flytande, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
3172
Klass
6.1
Fpg
II

Alkaloider, fasta, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
1544
Klass
6.1
Fpg
II

Läkemedel (medicin), flytande, giftigt, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
1851
Klass
6.1
Fpg
II

Arsenikhaltig pesticid, fast, giftig

Farlighetsnr
60
UN-nr
2759
Klass
6.1
Fpg
II

Pentaklorfenol

Farlighetsnr
60
UN-nr
3155
Klass
6.1
Fpg
II

Tributylamin

Farlighetsnr
60
UN-nr
2542
Klass
6.1
Fpg
II

2-Dimetylaminoetylakrylat, stabiliserad

Farlighetsnr
60
UN-nr
3302
Klass
6.1
Fpg
II

Kloracetofenon, fast

Farlighetsnr
60
UN-nr
1697
Klass
6.1
Fpg
II

Toluendiisocyanat

utgör vanligen en blandning av 2,4-TDI (80 %) och 2,6-TDI (20 %)

Farlighetsnr
60
UN-nr
2078
Klass
6.1
Fpg
II

Diklorfenylisocyanater

Farlighetsnr
60
UN-nr
2250
Klass
6.1
Fpg
II

Dinitrotoluener, smälta

Farlighetsnr
60
UN-nr
1600
Klass
6.1
Fpg
II

Giftig vätska, organisk, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
2810
Klass
6.1
Fpg
II

Giftigt fast ämne, organiskt, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
2811
Klass
6.1
Fpg
II

Organisk tennförening, fast, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
3146
Klass
6.1
Fpg
II

Arsenik

Farlighetsnr
60
UN-nr
1558
Klass
6.1
Fpg
II

Tellurförening, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
3284
Klass
6.1
Fpg
II

Vanadinförening, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
3285
Klass
6.1
Fpg
II

Giftigt oorganiskt fast ämne, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
3288
Klass
6.1
Fpg
II

Alkaloidsalter, fasta, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
1544
Klass
6.1
Fpg
II

Nikotinförening, fast n.o.s. eller Nikotinberedning, fast, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
1655
Klass
6.1
Fpg
II

Alkaloidsalter, flytande, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
3140
Klass
6.1
Fpg
II

Nikotinförening, flytande, n.o.s. eller nikotinberedning, flytande, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
3144
Klass
6.1
Fpg
II

Arsenikhaltig pesticid, flytande, giftig

Farlighetsnr
60
UN-nr
2994
Klass
6.1
Fpg
II

Triazinpesticid, fast, giftig

Farlighetsnr
60
UN-nr
2763
Klass
6.1
Fpg
II

Triazinpesticid, flytande, giftig

Farlighetsnr
60
UN-nr
2998
Klass
6.1
Fpg
II

Kopparhaltig pesticid, flytande, giftig

Farlighetsnr
60
UN-nr
3010
Klass
6.1
Fpg
II

Kopparhaltig pesticid, fast, giftig

Farlighetsnr
60
UN-nr
2775
Klass
6.1
Fpg
II

Tennorganisk pesticid, fast, giftig

Farlighetsnr
60
UN-nr
2786
Klass
6.1
Fpg
II

Tennorganisk pesticid, flytande, giftig n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
3020
Klass
6.1
Fpg
II

Kvicksilverhaltig pesticid, flytande, giftig

Farlighetsnr
60
UN-nr
3012
Klass
6.1
Fpg
II

Fenoxiättiksyraderivatpesticid, flytande, giftig

Farlighetsnr
60
UN-nr
3348
Klass
6.1
Fpg
II

Fenoxiättiksyraderivatpesticid, fast, giftig

Farlighetsnr
60
UN-nr
3345
Klass
6.1
Fpg
II

Pyretroidpesticid, flytande, giftig

Farlighetsnr
60
UN-nr
3352
Klass
6.1
Fpg
II

Pyretroidpesticid, fast, giftig

Farlighetsnr
60
UN-nr
3349
Klass
6.1
Fpg
II

Pesticid, flytande, giftig, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
2902
Klass
6.1
Fpg
II

Pesticid, fast, giftig, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
2588
Klass
6.1
Fpg
II

Klororganisk pesticid, flytande, giftig

Farlighetsnr
60
UN-nr
2996
Klass
6.1
Fpg
II

Klororganisk pesticid, fast, giftig

Farlighetsnr
60
UN-nr
2761
Klass
6.1
Fpg
II

Fosfororganisk pesticid, flytande, giftig

Farlighetsnr
60
UN-nr
3018
Klass
6.1
Fpg
II

Fosfororganisk pesticid, fast, giftig

Farlighetsnr
60
UN-nr
2783
Klass
6.1
Fpg
II

Substituerad nitrofenolpesticid, flytande, giftig

Farlighetsnr
60
UN-nr
3014
Klass
6.1
Fpg
II

Substituerad nitrofenolpesticid, fast, giftig

Farlighetsnr
60
UN-nr
2779
Klass
6.1
Fpg
II

Bipyridylpesticid, flytande, giftig

Farlighetsnr
60
UN-nr
3016
Klass
6.1
Fpg
II

Bipyridylpesticid, fast, giftig

Farlighetsnr
60
UN-nr
2781
Klass
6.1
Fpg
II

Karbamatpesticid, flytande, giftig

Farlighetsnr
60
UN-nr
2992
Klass
6.1
Fpg
II

Karbamatpesticid, fast, giftig

Farlighetsnr
60
UN-nr
2757
Klass
6.1
Fpg
II

Kumarinderivatpesticid, flytande, giftig

Farlighetsnr
60
UN-nr
3026
Klass
6.1
Fpg
II

Kumarinderivatpesticid, fast, giftig

Farlighetsnr
60
UN-nr
3027
Klass
6.1
Fpg
II

Tiokarbamatpesticid, flytande, giftig

Farlighetsnr
60
UN-nr
3006
Klass
6.1
Fpg
II

Tiokarbamatpesticid, fast, giftig

Farlighetsnr
60
UN-nr
2771
Klass
6.1
Fpg
II

Xylidiner, flytande

Farlighetsnr
60
UN-nr
1711
Klass
6.1
Fpg
II

Toluidiner, flytande

Farlighetsnr
60
UN-nr
1708
Klass
6.1
Fpg
II

Nitroxylener, flytande

Farlighetsnr
60
UN-nr
1665
Klass
6.1
Fpg
II

Klorkresoler, lösning

Farlighetsnr
60
UN-nr
2669
Klass
6.1
Fpg
II

Nitrotoluener, flytande

Farlighetsnr
60
UN-nr
1664
Klass
6.1
Fpg
II

Nitrobensotrifluorider, flytande

Farlighetsnr
60
UN-nr
2306
Klass
6.1
Fpg
II

Tårgasämne, flytande, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
1693
Klass
6.1
Fpg
II

Organisk arsenikförening, flytande, n.o.s.

Farlighetsnr
60
UN-nr
3280
Klass
6.1
Fpg
II

Kvicksilverhaltig pesticid, fast, giftig

Farlighetsnr
60
UN-nr
2777
Klass
6.1
Fpg
II

Klornitrobensener, flytande

Farlighetsnr
60
UN-nr
3409
Klass
6.1
Fpg
II

beta-Naftylaminlösning

Farlighetsnr
60
UN-nr
3411
Klass
6.1
Fpg
II

Kaliumcyanidlösning

Farlighetsnr
60
UN-nr
3413
Klass
6.1
Fpg
II

Natriumcyanidlösning

Farlighetsnr
60
UN-nr
3414
Klass
6.1
Fpg
II

Kloracetofenon, flytande

Farlighetsnr
60
UN-nr
3416
Klass
6.1
Fpg
II

Xylylbromid, fast

Farlighetsnr
60
UN-nr
3417
Klass
6.1
Fpg
II