Kostnadsnyttoanalyser : sprinkler i särskilda boenden för äldre
Titel:
Kostnadsnyttoanalyser : sprinkler i särskilda boenden för äldre
Författare:
Jaldell, Henrik
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2012
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
29 s. : tab.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
MSB 477-12
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Teknik / Byggnadstekniskt brand / Fasta släcksystem
Nyckelord:
Brandskydd ; Byggnadslov ; Kostnader ; Sprinkleranläggningar
Hyllplacering:
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: