Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Stor evakueringsinsats med maskinstege Stockholm 2016
Författare
From Anders
Utgivare
Storstockholms brandförsvar
Utgivningsår
0
Måndagen den 21 november uppstår en brand innanför entrén i Stockholm. Branden har troligtvis börjat i eller i närheten av ett antal sopsäckar och annan brännbar belamring som stod i entré gången till trapphuset på fastighetens bottenvåning. Branden medför att hela trapphuset rökfylls och att brandrök tränger in ett flertal lägenheter. Nio personer evakueras från sina lägenheten med hjälp av räddningstjänstens maskinstegar och 10 personer förs till sjukhus under räddningsinsatsen. Orsak till branden är ej klarlagd vid denna rapports färdigställande.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie Olycksutredningsrapporter
Fler titlar av From Anders