Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Svårsläckt brand i skolpaviljong Stockholm 2016
Författare
Tomtin Jan
Utgivare
Storstockholms brandförsvar
Utgivningsår
2016-09-12
Svårsläckt brand i skolpaviljong i närheten av befintlig skolbyggnad. Då brandpersonalen kommer fram till paviljongen brinner det under stora delar av paviljongen och lågor slår ut genom spaljén i marknivå på ett flertal ställen. Man angriper branden från flera håll runt paviljongen men har svårt att komma åt lågorna som ligger mitt under byggnaden. Branden fortsätter sig att spridas så att mellanrummet mellan våning ett och två fattar eld. Sedemera sprids även branden in i byggnaden på flera ställen. Branden blev tidsödande och tog väldigt stora personalresurser i anspråk, totalt tog insatsen 11 timmar och 24 minuter. Under hela insatstiden var totalt 20 stycken enheter på plats.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie Olycksutredningsrapporter
Fler titlar av Tomtin Jan