Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Explosion och brand i gasbuss Stockholm 2019
Författare
From Anders, Wiberg Georg
Utgivare
Storstockholms brandförsvar
Utgivningsår
2019-03-19
En biogasbuss kör in i ett påkörningsskydd till Klaratunneln vid Tegelbacken i Stockholm. Vid kollisionen uppstår ett gasläckage från bussen som antänds och medför att hela bussen inom kort är övertänd. En person förs till sjukhus efter olyckan. Händelsen innebar att Klaratunneln i norrgående riktning stängdes i två dygn för reparation.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie Olycksutredningsrapporter
Fler titlar av From Anders, Wiberg Georg