Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Bilbrand i tunnel Stockholm 2016
Författare
Olsson Daniel
Utgivare
Storstockholms brandförsvar
Utgivningsår
2016-06-15
Larm inkom till Storstockholms räddningscentral, SSRC, om brand i personbil i Norra länken. Flertalet av de utlarmade enheterna fastnar i trafiken på vägen till Norra länken då vägarna i norrgående och södergående riktning stängts av till följd av branden. Två av enheterna lyckas ändå ta sig fram till tunneln via friskt rör och tar sig in till den brinnande bilen. Enligt uppgifter från allmänheten stängs inte vägen i tunnelns södergående riktning, dvs. där den brinnande bilen finns. Trafiken har flödat fram under tiden bilen brunnit. En sträcka efter den brinnande bilen var det tjock rök och bilister har fortsatt köra genom röken trots att det ljuder från det talade utrymningslarmet.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie Olycksutredningsrapporter
Fler titlar av Olsson Daniel