Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Omfattande livräddningsinsats och stor rökspridning vid lägenhetsbrand Stockholm 2023
Författare
From Anders, Norén Per, Lantz Caroline
Utgivare
Utgivningsår
2023-03-24
Stor och intensiv räddningsinsats vid lägenhetsbrand med omfattande rökspridning och många skadade personer. Trots stor rökspridning och många personer i livshotande situation som medförde stora utmaningar, genomfördes insatsen med gott resultat. Räddningstjänsten räddade livet på flera personer, bl.a. genom rökdykning, steglivräddning och HLR. Utredningen analyserar brand- och rökspridning i förhållande till det byggnadstekniska brandskyddet och hur räddningsinsatsen genomfördes. Bland annat tas taktik och metod upp. UAS (drönare) användes för kontroll av rökspridning och för att leta efter nödställda personer. UAS var utrustad med högtalare för kommunikation till nödställda. Sjukvårdstält/katastroftält användes. Räddningspersonal blev skadad vid fall. Flera svagheter i det byggnadstekniska brandskyddet och ventilationsbrandskyddet gjorde att brandgaser spreds till stora delar av byggnaden och utsatte personer för fara. Stort fokus på utrymningsvägar, ventilation och brandgasventilation. Ventilationen i lägenheterna bygger på undertryck och rök sögs in från korridoren via otätheter och brevinkast i lägenhetsdörrar.