Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i garage spreds till kedjehus Stockholm 2023
Författare
From Anders
Utgivare
Storstockholms brandförsvar
Utgivningsår
2023-07-03
Brand i garage mellan kedjehus som spreds till tre hus. I garaget fanns en elbil som ej stod på laddning. Brandorsaken i garaget okänd. Snabb brandspridning till intilliggande hus och mycket vatten användes för att få stopp på branden. Utredningen har inte kunnat bedöma brandorsaken men konstaterar att elbilens litiumjonbatterier har deltagit i brandförloppet. Utredningen visar på hur brandspridningen skett till de tre husen.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie Olycksutredningsrapporter
Fler titlar av From Anders