Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Elsparkcykel på laddning i hall orsakade lägenhetsbrand Stockholm 2020
Författare
From Anders
Utgivare
Storstockholms brandförsvar
Utgivningsår
2020-08-29
Brand startar i el-sparkcykel under uppladdning. Grannar larmar om rökutveckling. De båda boende i bostadslägenheten var inte hemma vid brandstillfället. Branden släcks av rökdykare, brand och rökskador begränsas till startlägenheten. ingen person skadades vid branden.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie Olycksutredningsrapporter
Fler titlar av From Anders