Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Heta arbeten orsakade brand i museiverkstad Stockholm 2017
Författare
From Anders
Utgivare
Stockholms brandförsvar
Utgivningsår
0
Fredagen den 27 januari 2017 startar en brand i Sjöhistoriska museets verkstad. Det har tidigare under dagen utförts heta arbeten i form av svetsning i museets verkstad. Branden aktiverar det automatiska brandlarmet och byggnaden utryms av museets personal. Delar av bygganden och dess publika delar påverkas av brandrök som har spridit sig från brandutrymmet. 24 personer utryms från museet och räddningstjänsten kan snabbt släcka branden som då blir begränsad till startutrymmet.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie Olycksutredningsrapporter
Fler titlar av From Anders