Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Fördjupad olycksundersökning av brand på äldreboende
Författare
From, Anders
Utgivare
Storstockholms brandförsvar
Utgivningsår
2009
Den 30:e mars 2009 uppstår en brand i en lägenhet vid äldreboende. Personalen gör ett flertal försök att släcka branden utan att lyckas. Räddningstjänsten larmas via verksamhetens automatiska brandlarm. Branden begränsas till en lägenhet och ingen person skadas vid olyckan. Utredningen avgränsas till att klargöra följande frågor. 1. Har det automatiska brandlarmet kopplats vidare till SOS? 2. Har någon fördröjning skett av alarmering till räddningstjänsten? 3. Vilken effekt har personalens släckinsats med fyra stycken handbrandsläckare givit? 4. Varför räckte det inte för att släcka branden?
Relaterade titlar
Fler titlar i serie Olycksutredningsrapporter
Fler titlar av From, Anders