Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i arbetslok i tunnelbana i Stockholm 2009 : Fördjupad olycksundersökning
Författare
Sten Thörnvik, Håkan Ragell, Per Norén, Henrik Strindberg
Utgivare
Stockholms brandförsvar
Utgivningsår
2010-02-05
En brand uppstår i ett arbetslok som står en i tunneln på den blåa linjen på T-centralen. Initialt är det oklart vad som brinner och var det brinner. Då den blåa linjen ligger längst ner av tunnelbanelinjerna blir angreppsvägarna långa och rökdykarinsatsen komplicerad. Insatsen bedrivs på två platser: T-centralen på Vasagatan och Rådhusets tunnelbanestation på Kungsholmen. Under insatsen uppstår problematik med kommunikation på skadeplats, släckningen av arbetsloket samt avlösning och beredskapshållning i regionen. Dock gick insatsen bra i det hänseendet att ingen skadades och de materiella skadorna var begränsade. Undersökningen har genomförts genom intervjuer av insatspersonal samt studier av den dokumentation som gjordes under insatsen. SL:s egen utredning har också studerats.