Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Värdering av brandrisker i industrier
Författare
Johansson Henrik
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
1999
I detta examensarbete presenteras en metodik för hur brandrisker i industrier kan värderas. Metoden kan också användas vid jämförelse mellan olika brandskyddsalternativ för att finna det mest kostnadseffektiva d.v.s. det alternativ som minimerar summan av kostnader för brandskyddsinvesteringar och kostnader för brand.  
Relaterade titlar
Fler titlar i serie LUTVDG/TVBB
Fler titlar av Johansson Henrik
Pousette Anders, Kolkowska Ella, Karlsson Fredrik, Karlzén Henrik, Berndtsson Joakim, Petersson Johan, Aurelius Kristina, Törner Marianne, Grill Martin, Karlsson Martin, Johansson Peter, Hansson Sven Ove, Sommestad Teodor, Denk Thomas
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Göteborgs Universitet, Örebro Universitet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
2023
28 s.