Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Metoder för risk- och sårbarhetsanalys ur ett systemperspektiv
Författare
Johansson Henrik, Jönsson Henrik
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2007
Lunds universitets centrum för riskanalys och riskhantering (LUCRAM) har mellan 2004 och 2007 drivit ett projekt som heter FRIVA (Framwork Programme for Risk and Vulnerability Analysis) finansierat av Krisberedskapsmyndigheten. I den här rapporten presenteras delar av resultaten från den forskning som bedrivits inom delprojekt 2 (Metoder för risk- och sårbarhetsanalys) i FRIVA. Risk- och sårbarhetsanalyser genomförs idag för olika typer av system, exempelvis kommuner, regioner och myndigheter, och det finns ett antal olika metoder som en sådan analys kan genomföras med. Ett syfte med den här rapporten är att presentera några av dessa metoder och göra en beskrivning av dem utifrån en och samma terminologi.