Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Centre for Critical Infrastructure Protection Research (CenCIP) 2015-2020
Författare
Johansson Jonas, Tehler Henrik
Utgivare
Lunds universitet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2021
Att arbeta för att undvika avbrott samt öka resiliensen och motståndskraften i viktiga samhällsfunktioner är av yttersta vikt. Under de senaste fem åren, 2015-2020, har forskning som syftar till att öka kunskapsläget inom området bedrivits inom CenCIP (Centre for Critical Infrastructure Protection research) vid Lunds universitet. Etableringen av centrumbildningen har finansierat av MSB. Rapporten har fokus på de resultat som CenCIP som forskningscentrum har åstadkommit och värdet för samhället. Detta redovisas genom tre kapitel, ett för respektive forskningsområde. Vidare behandlar ett kapitel forskning av mer övergripande karaktär samt övrig relevant verksamhet. Eftersom det totala antalet publikationer inom ramen för CenCIP är stort väljer vi att redogöra för resultaten på ett översiktligt sätt. Samtliga forskningspublikationer redovisas sedan separat i en bilaga för att möjliggöra identifiering av vidare intressant läsning.
Relaterade titlar
Fler titlar av Johansson Jonas, Tehler Henrik