Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Corona-pandemins kaskadeffekter på lokal och regional nivå med avseende på samhällsviktiga funktioner – Mot ökad motståndskraft
Författare
Tehler Henrik, Cedergren Alexander, Hassel Henrik, Johansson Jonas
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2021
Covid-19 har inneburit en stor påfrestning för de flesta människor och organisationer i Sverige. Genom det MSB finansierade projekt som redovisas i denna rapport har vi fått möjlighet att studera hur pandemin har påverkat samhällsviktiga verksamheter i Skåne.