Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Åtta slutsatser om ledning : en analys och diskussion utifrån katastrofbranden i Göteborg 1998
Författare
Fredholm Lars
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
2000
Författarens avsikt är att rapporten ska ge ingångsvärden till att fundera över i vilken utsträckning kommunala räddningstjänster har förutsättningar att hantera situationer som liknar branden i Göteborg 1998.