Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand på Herkulesgatan i Göteborg, O län, den 29-30 oktober 1998
Utgivare
Räddningsverket (SRV), Statens haverikommission (SHK)
Utgivningsår
2001
SHK har i sin undersökning försökt klarlägga såväl händelseförloppet som skador och effekter av detta. Undersökningen har också omfattat de insatser som samhällets räddningstjänst gjorde i samband med branden. Undersökningen har mynnat ut i ett antal rekommendationer till Statens räddningsverk och Boverket att vidta säkerhetshöjande åtgärder. Vidare riktar SHK rekommendationer om åtgärder till förbättrande av samhällets räddningstjänst till Statens räddningsverk. Till Skolverket riktas en rekommendation om åtgärder för att öka ungdomars kunskaper om faror i samhället och till Socialstyrelsen riktas rekommendationer som syftar till att förbättra sjukvårdsinsatserna på en skadeplats.