"40" – 180 träffar.

2-Amino-4,6-dinitrofenol, fuktad

med minst 20 vikt-% vatten

Farlighetsnr
40
UN-nr
3317
Klass
4.1
Fpg
I

4-Nitrofenylhydrazin

med minst 30 vikt-% vatten

Farlighetsnr
40
UN-nr
3376
Klass
4.1
Fpg
I

Ammoniumpikrat, fuktad

med minst 10 vikt-% vatten

Farlighetsnr
40
UN-nr
1310
Klass
4.1
Fpg
I

Dinitroresorcinol, fuktad

med minst 15 vikt-% vatten

Farlighetsnr
40
UN-nr
1322
Klass
4.1
Fpg
I

Dipikrylsulfid, fuktad

med minst 10 vikt-% vatten

Farlighetsnr
40
UN-nr
2852
Klass
4.1
Fpg
I

Natriumpikramat, fuktad

med minst 20 vikt-% vatten

Farlighetsnr
40
UN-nr
1349
Klass
4.1
Fpg
I

Nitroguanidin (pikrit), fuktad

med minst 20 vikt-% vatten

Farlighetsnr
40
UN-nr
1336
Klass
4.1
Fpg
I

Nitrostärkelse, fuktad

med minst 20 vikt-% vatten

Farlighetsnr
40
UN-nr
1337
Klass
4.1
Fpg
I

Silverpikrat, fuktad

med minst 30 vikt-% vatten

Farlighetsnr
40
UN-nr
1347
Klass
4.1
Fpg
I

Trinitrobensen, fuktad

med minst 30 vikt-% vatten

Farlighetsnr
40
UN-nr
1354
Klass
4.1
Fpg
I

Trinitrobensen, fuktad

med minst 10 vikt-% vatten

Farlighetsnr
40
UN-nr
3367
Klass
4.1
Fpg
I

Trinitrobensoesyra, fuktad

med minst 30 vikt-% vatten

Farlighetsnr
40
UN-nr
1355
Klass
4.1
Fpg
I

Trinitrobensoesyra, fuktad

med minst 10 vikt-% vatten

Farlighetsnr
40
UN-nr
3368
Klass
4.1
Fpg
I

Trinitrofenol (pikrinsyra), fuktad

med minst 30 vikt-% vatten

Farlighetsnr
40
UN-nr
1344
Klass
4.1
Fpg
I

Trinitrofenol (pikrinsyra), fuktad

med minst 10 vikt-% vatten

Farlighetsnr
40
UN-nr
3364
Klass
4.1
Fpg
I

Trinitrotoluen (TNT), fuktad

med minst 30 vikt-% vatten

Farlighetsnr
40
UN-nr
1356
Klass
4.1
Fpg
I

Trinitrotoluen (TNT), fuktad

med minst 10 vikt-% vatten

Farlighetsnr
40
UN-nr
3366
Klass
4.1
Fpg
I

Ureanitrat, fuktad

med minst 20 vikt-% vatten

Farlighetsnr
40
UN-nr
1357
Klass
4.1
Fpg
I

Ureanitrat, fuktad

med minst 10 vikt-% vatten

Farlighetsnr
40
UN-nr
3370
Klass
4.1
Fpg
I

Zirkoniumpikramat, fuktad

med minst 20 vikt-% vatten

Farlighetsnr
40
UN-nr
1517
Klass
4.1
Fpg
I

Trinitroklorbensen (pikrylklorid), fuktad

med minst 10 vikt-% vatten

Farlighetsnr
40
UN-nr
3365
Klass
4.1
Fpg
I

Okänsliggjort explosivämne, fast, n.o.s.

Farlighetsnr
40
UN-nr
3380
Klass
4.1
Fpg
I

1-Hydroxybensotriazolmonohydrat

Farlighetsnr
40
UN-nr
3474
Klass
4.1
Fpg
I

Gummirester eller gummishoddy

pulvriserat eller granulerat, högst 840 mikrometer och med gummiinnehåll som överstiger 45%

Farlighetsnr
40
UN-nr
1345
Klass
4.1
Fpg
II

Fasta ämnen innehållande brandfarlig vätska, n.o.s.

eller blandningar av fasta ämnen (såsom beredningar och avfall), med flampunkt högst 60 °C

Farlighetsnr
40
UN-nr
3175
Klass
4.1
Fpg
II

Brandfarligt fast ämne, organiskt, n.o.s.

Farlighetsnr
40
UN-nr
1325
Klass
4.1
Fpg
II

Fosforheptasulfid

fri från gul och vit fosfor

Farlighetsnr
40
UN-nr
1339
Klass
4.1
Fpg
II

Fosforseskvisulfid

fri från gul och vit fosfor

Farlighetsnr
40
UN-nr
1341
Klass
4.1
Fpg
II

Fosfortrisulfid

fri från gul och vit fosfor

Farlighetsnr
40
UN-nr
1343
Klass
4.1
Fpg
II

Brandfarligt fast ämne, oorganiskt, n.o.s

Farlighetsnr
40
UN-nr
3178
Klass
4.1
Fpg
II

Blyfosfit, dibasisk

Farlighetsnr
40
UN-nr
2989
Klass
4.1
Fpg
II

Metallsalter av organiska föreningar, brandfarliga, n.o.s.

Farlighetsnr
40
UN-nr
3181
Klass
4.1
Fpg
II

Aluminiumpulver, ytbelagt

Farlighetsnr
40
UN-nr
1309
Klass
4.1
Fpg
II

Ferrocerium

Farlighetsnr
40
UN-nr
1323
Klass
4.1
Fpg
II

Hafniumpulver, fuktat

med minst 25 vikt-% vatten

Farlighetsnr
40
UN-nr
1326
Klass
4.1
Fpg
II

Cerium

plattor, tackor, stänger

Farlighetsnr
40
UN-nr
1333
Klass
4.1
Fpg
II

Titanpulver, fuktat

med minst 25 vikt-% vatten

Farlighetsnr
40
UN-nr
1352
Klass
4.1
Fpg
II

Zirkoniumpulver, fuktat

med minst 25 vikt-% vatten

Farlighetsnr
40
UN-nr
1358
Klass
4.1
Fpg
II

Metallpulver, brandfarligt, n.o.s.

Farlighetsnr
40
UN-nr
3089
Klass
4.1
Fpg
II

Zirkoniumhydrid

Farlighetsnr
40
UN-nr
1437
Klass
4.1
Fpg
II

Titanhydrid

Farlighetsnr
40
UN-nr
1871
Klass
4.1
Fpg
II

Metallhydrider, brandfarliga, n.o.s.

Farlighetsnr
40
UN-nr
3182
Klass
4.1
Fpg
II

Isosorbiddinitrat, blandning

med minst 60 % laktos, mannos, stärkelse eller kalciumvätefosfat

Farlighetsnr
40
UN-nr
2907
Klass
4.1
Fpg
II

Nitrocellulosa med vatten

minst 25 vikt-%

Farlighetsnr
40
UN-nr
2555
Klass
4.1
Fpg
II

Nitrocellulosa med alkohol

minst 25 vikt-% och högst 12,6 % kväve (torrvikt)

Farlighetsnr
40
UN-nr
2556
Klass
4.1
Fpg
II

Nitrocellulosa, blandning med eller utan mjukningsmedel, med eller utan pigment

med högst 12,6 % kväve (torrvikt)

Farlighetsnr
40
UN-nr
2557
Klass
4.1
Fpg
II

Azodikarbonamid

Farlighetsnr
40
UN-nr
3242
Klass
4.1
Fpg
II

Självreaktiv vätska, typ C

Farlighetsnr
40
UN-nr
3223
Klass
4.1
Fpg
-

Självreaktiv vätska, typ B

Inga självreaktiva ämnen finns för närvarande under detta UN-nummer.

Farlighetsnr
40
UN-nr
3221
Klass
4.1
Fpg
-

Självreaktiv vätska, typ D

Inga självreaktiva ämnen finns för närvarande under detta UN-nummer.

Farlighetsnr
40
UN-nr
3225
Klass
4.1
Fpg
-

Självreaktiv vätska, typ E

Farlighetsnr
40
UN-nr
3227
Klass
4.1
Fpg
-

Självreaktivt fast ämne, typ E

Farlighetsnr
40
UN-nr
3228
Klass
4.1
Fpg
-

Självreaktiv vätska, typ F

Inga självreaktiva ämnen finns för närvarande under detta UN-nummer.

Farlighetsnr
40
UN-nr
3229
Klass
4.1
Fpg
-

Självreaktivt fast ämne, typ F

Inga självreaktiva ämnen finns för närvarande under detta UN-nummer.

Farlighetsnr
40
UN-nr
3230
Klass
4.1
Fpg
-

Självreaktivt fast ämne, typ B

Farlighetsnr
40
UN-nr
3222
Klass
4.1
Fpg
-

Självreaktivt fast ämne, typ C

Farlighetsnr
40
UN-nr
3224
Klass
4.1
Fpg
-

Självreaktivt fast ämne, typ D

Farlighetsnr
40
UN-nr
3226
Klass
4.1
Fpg
-

Självreaktiv vätska, typ F, temperaturkontrollerad

Inga självreaktiva ämnen finns för närvarande under detta UN-nummer.

Farlighetsnr
40
UN-nr
3239
Klass
4.1
Fpg
-

Självreaktivt fast ämne, typ F, temperaturkontrollerat

Inga självreaktiva ämnen finns för närvarande under detta UN-nummer.

Farlighetsnr
40
UN-nr
3240
Klass
4.1
Fpg
-

Kol eller kimrök

animaliskt eller vegetabiliskt ursprung

Farlighetsnr
40
UN-nr
1361
Klass
4.2
Fpg
II

p-Nitrosodimetylanilin

Farlighetsnr
40
UN-nr
1369
Klass
4.2
Fpg
II

9-Fosfabicyklononaner, (Cyklooktadienfosfiner)

Farlighetsnr
40
UN-nr
2940
Klass
4.2
Fpg
II

Metallkatalysator, fuktad

med synligt överskott av vätska

Farlighetsnr
40
UN-nr
1378
Klass
4.2
Fpg
II

Zirkoniumpulver, torrt

Farlighetsnr
40
UN-nr
2008
Klass
4.2
Fpg
II

Hafniumpulver torrt

Farlighetsnr
40
UN-nr
2545
Klass
4.2
Fpg
II

Titanpulver, torrt

Farlighetsnr
40
UN-nr
2546
Klass
4.2
Fpg
II

Metallkatalysator, torr

Farlighetsnr
40
UN-nr
2881
Klass
4.2
Fpg
II

Metallpulver, självupphettande, n.o.s.

Farlighetsnr
40
UN-nr
3189
Klass
4.2
Fpg
II

Kaliumsulfid, vattenfri

Farlighetsnr
40
UN-nr
1382
Klass
4.2
Fpg
II

Kaliumsulfid

med mindre än 30 % kristallvatten

Farlighetsnr
40
UN-nr
1382
Klass
4.2
Fpg
II

Natriumditionit (natriumhydrosulfit)

Farlighetsnr
40
UN-nr
1384
Klass
4.2
Fpg
II

Natriumsulfid, vattenfri

Farlighetsnr
40
UN-nr
1385
Klass
4.2
Fpg
II

Natriumsulfid

med mindre än 30 % kristallvatten

Farlighetsnr
40
UN-nr
1385
Klass
4.2
Fpg
II

Kalciumditionit (kalciumvätesulfit, kalciumhydrosulfit)

Farlighetsnr
40
UN-nr
1923
Klass
4.2
Fpg
II

Kaliumditionit (kaliumvätesulfit, kaliumhydrosulfit)

Farlighetsnr
40
UN-nr
1929
Klass
4.2
Fpg
II

Natriumvätesulfid

med mindre än 25 % kristallvatten

Farlighetsnr
40
UN-nr
2318
Klass
4.2
Fpg
II

Magnesiumdiamid

Farlighetsnr
40
UN-nr
2004
Klass
4.2
Fpg
II

Självupphettande fast ämne, organiskt, n.o.s.

Farlighetsnr
40
UN-nr
3088
Klass
4.2
Fpg
II

Alkoholater av alkaliska jordartsmetaller, n.o.s.

Farlighetsnr
40
UN-nr
3205
Klass
4.2
Fpg
II

Självupphettande fast ämne, oorganiskt, n.o.s.

Farlighetsnr
40
UN-nr
3190
Klass
4.2
Fpg
II

Membranfilter av nitrocellulosa

med högst 12,6 % kväve, torrvikt

Farlighetsnr
40
UN-nr
3270
Klass
4.1
Fpg
II

Organiska pigment, självupphettande

Farlighetsnr
40
UN-nr
3313
Klass
4.2
Fpg
II

Nitrocellulosa med vatten

minst 25 vikt-%

Farlighetsnr
40
UN-nr
2555
Klass
4.1
Fpg
II

Metallkatalysator, fuktad

med synligt överskott av vätska

Farlighetsnr
40
UN-nr
1378
Klass
4.2
Fpg
II

Tioureadioxid

Farlighetsnr
40
UN-nr
3341
Klass
4.2
Fpg
II

Xantater

Farlighetsnr
40
UN-nr
3342
Klass
4.2
Fpg
II

Pentaerytrittetranitrat (pentaerytritoltetranitrat, PETN), blandning, okänsliggjord, fast, n.o.s.

med mer än 10 vikt-% men högst 20 vikt-% PETN

Farlighetsnr
40
UN-nr
3344
Klass
4.1
Fpg
II

Nitroglycerin, blandning, okänsliggjord, fast, n.o.s.

med mer än 2 vikt-% men högst 10 vikt-% nitroglycerin

Farlighetsnr
40
UN-nr
3319
Klass
4.1
Fpg
II

Fiskmjöl (fiskrester), ej stabiliserat

Farlighetsnr
40
UN-nr
1374
Klass
4.2
Fpg
II

Självupphettande metallorganiskt ämne, fast

Farlighetsnr
40
UN-nr
3400
Klass
4.2
Fpg
II

Krillmjöl

Farlighetsnr
40
UN-nr
3497
Klass
4.2
Fpg
II

Polyesterhartssats

fast huvudkomponent

Farlighetsnr
40
UN-nr
3527
Klass
4.1
Fpg
II

Säkerhetständstickor

(häfte, brev, eller ask)

Farlighetsnr
40
UN-nr
1944
Klass
4.1
Fpg
III

Tändstickor, vax

Farlighetsnr
40
UN-nr
1945
Klass
4.1
Fpg
III

Stormtändstickor

Farlighetsnr
40
UN-nr
2254
Klass
4.1
Fpg
III

Braständare, fasta

med brandfarlig vätska

Farlighetsnr
40
UN-nr
2623
Klass
4.1
Fpg
III

Filmer på nitrocellulosabas

gelatinerade, ej rester

Farlighetsnr
40
UN-nr
1324
Klass
4.1
Fpg
III

Celluloid

i block, stänger, blad, rör etc., dock inte rester

Farlighetsnr
40
UN-nr
2000
Klass
4.1
Fpg
III

Fibrer, impregnerade med lågnitrerad nitrocellulosa, n.o.s.

Farlighetsnr
40
UN-nr
1353
Klass
4.1
Fpg
III

Väv, impregnerad med lågnitrerad nitrocellulosa, n.o.s.

Farlighetsnr
40
UN-nr
1353
Klass
4.1
Fpg
III

Borneol

Farlighetsnr
40
UN-nr
1312
Klass
4.1
Fpg
III

Hexametylentetramin

Farlighetsnr
40
UN-nr
1328
Klass
4.1
Fpg
III

Metaldehyd

Farlighetsnr
40
UN-nr
1332
Klass
4.1
Fpg
III

Paraformaldehyd

Farlighetsnr
40
UN-nr
2213
Klass
4.1
Fpg
III

Brandfarligt fast ämne, organiskt, n.o.s.

Farlighetsnr
40
UN-nr
1325
Klass
4.1
Fpg
III

Svavel

(även svavelblomma)

Farlighetsnr
40
UN-nr
1350
Klass
4.1
Fpg
III

Kalciumresinat

Farlighetsnr
40
UN-nr
1313
Klass
4.1
Fpg
III

Kalciumresinat, nedsmält

Farlighetsnr
40
UN-nr
1314
Klass
4.1
Fpg
III

Koboltresinat, utfälld

Farlighetsnr
40
UN-nr
1318
Klass
4.1
Fpg
III

Manganresinat

Farlighetsnr
40
UN-nr
1330
Klass
4.1
Fpg
III

Koboltnaftenater, pulver

Farlighetsnr
40
UN-nr
2001
Klass
4.1
Fpg
III

Zinkresinat

Farlighetsnr
40
UN-nr
2714
Klass
4.1
Fpg
III

Aluminiumresinat

Farlighetsnr
40
UN-nr
2715
Klass
4.1
Fpg
III

Metallsalter av organiska föreningar, brandfarliga, n.o.s.

Farlighetsnr
40
UN-nr
3181
Klass
4.1
Fpg
III

Aluminiumpulver, ytbelagt

Farlighetsnr
40
UN-nr
1309
Klass
4.1
Fpg
III

Kiselpulver, amorft

Farlighetsnr
40
UN-nr
1346
Klass
4.1
Fpg
III

Magnesium

i pellets, spånor eller remsor

Farlighetsnr
40
UN-nr
1869
Klass
4.1
Fpg
III

Magnesiumlegeringar

med mer än 50 % magnesium, i pellets, spånor eller remsor

Farlighetsnr
40
UN-nr
1869
Klass
4.1
Fpg
III

Zirkonium, torr

lindad tråd, plåtar, band (tunnare än 254 mikrometer, men minst 18 mikrometer)

Farlighetsnr
40
UN-nr
2858
Klass
4.1
Fpg
III

Titansvampgranulat

Farlighetsnr
40
UN-nr
2878
Klass
4.1
Fpg
III

Titansvamppulver

Farlighetsnr
40
UN-nr
2878
Klass
4.1
Fpg
III

Metallpulver, brandfarligt, n.o.s.

Farlighetsnr
40
UN-nr
3089
Klass
4.1
Fpg
III

Metallhydrider, brandfarliga, n.o.s.

Farlighetsnr
40
UN-nr
3182
Klass
4.1
Fpg
III

5-tert-Butyl-2,4,6-trinitro-m-xylen (Myskxylen)

Farlighetsnr
40
UN-nr
2956
Klass
4.1
Fpg
III

Isosorbid-5-mononitrat

Farlighetsnr
40
UN-nr
3251
Klass
4.1
Fpg
III

Dicyklohexylammoniumnitrit

Farlighetsnr
40
UN-nr
2687
Klass
4.1
Fpg
III

Kol eller kimrök

animaliskt eller vegetabiliskt ursprung

Farlighetsnr
40
UN-nr
1361
Klass
4.2
Fpg
III

Aktivt kol

Farlighetsnr
40
UN-nr
1362
Klass
4.2
Fpg
III

Kopra

Farlighetsnr
40
UN-nr
1363
Klass
4.2
Fpg
III

Frökakor

Enl. IMDG: innehållande vegetabilisk olja (a) mekaniskt urpressade frön, innehållande över 10 % olja eller över 20 % olja och fukt sammanlagt. Enl. ADR/RID: innehåller mer än 1,5 vikt-% olja och högst 11 vikt-% fukt.

Farlighetsnr
40
UN-nr
1386
Klass
4.2
Fpg
III

Frökakor

med högst 1,5 vikt-% olja och högst 11 vikt-% fukt

Farlighetsnr
40
UN-nr
2217
Klass
4.2
Fpg
III

Bomullsavfall, oljiga

Farlighetsnr
40
UN-nr
1364
Klass
4.2
Fpg
III

Bomull, våt

Farlighetsnr
40
UN-nr
1365
Klass
4.2
Fpg
III

Papper behandlat med omättad olja

ofullständigt torkat (inklusive karbonpapper)

Farlighetsnr
40
UN-nr
1379
Klass
4.2
Fpg
III

Fibrer, animaliska, n.o.s.

impregnerade med olja

Farlighetsnr
40
UN-nr
1373
Klass
4.2
Fpg
III

Fibrer, vegetabiliska, n.o.s.

impregnerade med olja

Farlighetsnr
40
UN-nr
1373
Klass
4.2
Fpg
III

Fibrer, syntetiska, n.o.s.

impregnerade med olja

Farlighetsnr
40
UN-nr
1373
Klass
4.2
Fpg
III

Väv, animalisk, n.o.s.

impregnerad med olja

Farlighetsnr
40
UN-nr
1373
Klass
4.2
Fpg
III

Väv, vegetabilisk, n.o.s.

impregnerad med olja

Farlighetsnr
40
UN-nr
1373
Klass
4.2
Fpg
III

Väv, syntetisk, n.o.s.

impregnerad med olja

Farlighetsnr
40
UN-nr
1373
Klass
4.2
Fpg
III

Celluloid, rester

Farlighetsnr
40
UN-nr
2002
Klass
4.2
Fpg
III

Plast på nitrocellulosabas, självupphettande, n.o.s.

Farlighetsnr
40
UN-nr
2006
Klass
4.2
Fpg
III

Zirkoniumrester

Farlighetsnr
40
UN-nr
1932
Klass
4.2
Fpg
III

Zirkoniumpulver, torrt

Farlighetsnr
40
UN-nr
2008
Klass
4.2
Fpg
III

Zirkonium, torr

plåtar, band eller lindad tråd (tunnare än 18 mikrometer)

Farlighetsnr
40
UN-nr
2009
Klass
4.2
Fpg
III

Hafniumpulver torrt

Farlighetsnr
40
UN-nr
2545
Klass
4.2
Fpg
III

Titanpulver, torrt

Farlighetsnr
40
UN-nr
2546
Klass
4.2
Fpg
III

Metallkatalysator, torr

Farlighetsnr
40
UN-nr
2881
Klass
4.2
Fpg
III

Titandisulfid

Farlighetsnr
40
UN-nr
3174
Klass
4.2
Fpg
III

Metalliskt järn som borrspån, frässpån, svarvspån, bearbetningsspån

i en form benägen till självupphettning

Farlighetsnr
40
UN-nr
2793
Klass
4.2
Fpg
III

Järnoxid, förbrukad eller Järnsvamp, förbrukad

från kolgasrening

Farlighetsnr
40
UN-nr
1376
Klass
4.2
Fpg
III

Självupphettande fast ämne, organiskt, n.o.s.

Farlighetsnr
40
UN-nr
3088
Klass
4.2
Fpg
III

Metallpulver, självupphettande, n.o.s.

Farlighetsnr
40
UN-nr
3189
Klass
4.2
Fpg
III

Alkoholater av alkaliska jordartsmetaller n.o.s.

Farlighetsnr
40
UN-nr
3205
Klass
4.2
Fpg
III

Maneb

Farlighetsnr
40
UN-nr
2210
Klass
4.2
Fpg
III

Manebberedning

med minst 60 vikt-% maneb

Farlighetsnr
40
UN-nr
2210
Klass
4.2
Fpg
III

Självupphettande fast ämne, oorganiskt, n.o.s.

Farlighetsnr
40
UN-nr
3190
Klass
4.2
Fpg
III

Tändstickor, "strike anywhere"

Farlighetsnr
40
UN-nr
1331
Klass
4.1
Fpg
III

Blyfosfit, dibasisk

Farlighetsnr
40
UN-nr
2989
Klass
4.1
Fpg
III

Brandfarligt fast ämne, oorganiskt, n.o.s.

Farlighetsnr
40
UN-nr
3178
Klass
4.1
Fpg
III

2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol

Farlighetsnr
40
UN-nr
3241
Klass
4.1
Fpg
III

Organiska pigment, självupphettande

Farlighetsnr
40
UN-nr
3313
Klass
4.2
Fpg
III

Tioureadioxid

Farlighetsnr
40
UN-nr
3341
Klass
4.2
Fpg
III

Xantater

Farlighetsnr
40
UN-nr
3342
Klass
4.2
Fpg
III

Självupphettande metallorganiskt ämne, fast

Farlighetsnr
40
UN-nr
3400
Klass
4.2
Fpg
III

Frökakor

Enl. IMDG: innehållande vegetabilisk olja (b) lösningsmedelsextraherade och urlakade frön, innehållande högst 10 % olja och, om mängden fukt överstiger 10 %, högst 20 % olja och fukt sammanlagt. Enl. ADR/RID: innehåller mer än 1,5 vikt-% olja och högst 11 vikt-% fukt.

Farlighetsnr
40
UN-nr
1386
Klass
4.2
Fpg
III

Krillmjöl

Farlighetsnr
40
UN-nr
3497
Klass
4.2
Fpg
III

Polymeriserande ämne, fast, temperaturkontrollerat, n.o.s.

Farlighetsnr
40
UN-nr
3533
Klass
4.1
Fpg
III

Polymeriserande ämne, flytande, temperaturkontrollerat, n.o.s.

Farlighetsnr
40
UN-nr
3534
Klass
4.1
Fpg
III

Polyesterhartssats

fast huvudkomponent

Farlighetsnr
40
UN-nr
3527
Klass
4.1
Fpg
III

Polymeriserande ämne, fast, stabiliserat, n.o.s.

Farlighetsnr
40
UN-nr
3531
Klass
4.1
Fpg
III

Polymeriserande ämne, flytande, stabiliserat, n.o.s.

Farlighetsnr
40
UN-nr
3532
Klass
4.1
Fpg
III

Naftalen, rå

Farlighetsnr
40
UN-nr
1334
Klass
4.1
Fpg
III

Naftalen, raffinerad

Farlighetsnr
40
UN-nr
1334
Klass
4.1
Fpg
III

Nitronaftalen

Farlighetsnr
40
UN-nr
2538
Klass
4.1
Fpg
III

Kamfer

syntetisk

Farlighetsnr
40
UN-nr
2717
Klass
4.1
Fpg
III

Fosfor, amorf

(röd fosfor)

Farlighetsnr
40
UN-nr
1338
Klass
4.1
Fpg
III

Detonerande stubin

flexibel

Farlighetsnr
1.1D
UN-nr
0065
Klass
1
Fpg
-

Sökträff: Safe-T-Cut modell 40

Metylklorid (köldmedium R 40)

Farlighetsnr
23
UN-nr
1063
Klass
2
Fpg
-

Sökträff: Gas als Kältemittel R 40 · Gaz réfrigérant R 40 · Köldmedium R 40 · Metylklorid (köldmedium R 40) · R 40 · Refrigerant gas R 40

Köldmedium R 407A

(Difluormetan, pentafluormetan och 1,1,1,2-tetrafluoretan, icke-azeotrop blandning med ca 20 % difluormetan och 40 % pentafluoretan)

Farlighetsnr
20
UN-nr
3338
Klass
2
Fpg
-

Liknande stavning: Difluormetan, pentafluormetan och 1,1,1,2-tetrafluoretan, icke-azeotrop blandning med ca 20 % difluormetan och 40 % pentafluoretan · Difluoromethane, pentafluoroethane, and 1,1,1,2-tetrafluoroethane zeotropic mixture with approximately 20% difluoromethane and 40% pentafluoroethane