Kostnadsnyttoanalyser och evidens av brandskydd i bostäder - brandvarnare och handbrandsläckare
Titel:
Kostnadsnyttoanalyser och evidens av brandskydd i bostäder - brandvarnare och handbrandsläckare
Författare:
Jaldell Henrik
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2011
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
30 s.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
978-91-7383-159-8
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
MSB 309-11
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Teknik / Byggnadstekniskt brand
Nyckelord:
Brandvarnare ; Riskhantering ; Handbrandsläckare ; Etik ; Cost-benefit-analys ; Byggnadstekniskt brandskydd ; Kostnadseffektivitet
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: