Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Bränders samhällsekonomiska kostnader : resultat : NCO 2008:6A
Utgivare
Räddningsverket (SRV), Nationellt centrum för lärande från olyckor (NCO)
Utgivningsår
2008
Denna rapport innehåller beräkningar av den samhällsekonomiska kostnaden för bränder som inträffade under 2005. Detta är den första i en serie av rapporter med beräkningar för flera olyckstyper i syfte att skatta den totala kostnaden för olyckor i Sverige. Resultaten i denna rapport kan komma att uppdateras, till exempel om nya data blir tillgängliga eller om det är nödvändigt för jämförbarheten med beräkningar för övriga olyckstyper. I rapporten redovisas en sammanfattning av de beräkningar som är gjorda. En mer utförlig beskrivning av beräkningarna kommer att publiceras inom kort. Tidigare under 2008 har även en rapport publicerats som beskriver metoden, Cost of Illness  - teoretisk genomgång; NCO 2008:4