Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Bränders samhällsekonomiska kostnader : Beräkningar : NCO 2008:6B
Utgivare
Räddningsverket (SRV), Nationellt centrum för lärande från olyckor (NCO)
Utgivningsår
2008
I denna rapport finns detaljerade beskrivningar av de beräkningar som ligger till grund för resultaten i rapporten Bränders samhällsekonomiska kostnader - resultat (NCO 2008:6 A). Vi vill uppmärksamma läsaren på att denna rapport är ett arbetsmaterial, vilket innebär att den granskning av texter, tabeller och layout som normalt görs vid publicerandet av rapporter inte är gjord. Anledningen till att rapporten ändå tillgängliggörs är att det ska finnas möjlighet för den som är intresserad att ta del av vilka data och antaganden som ligger till grund för de slutliga resultat som presenterats i ovan nämnda rapport. För den som vill veta mer om teorin bakom beräkningarna hänvisas till rapporten Cost of Illness - teoretisk genomgång (NCO 2008:4).