Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Kostnads-nyttoanalys för nybörjare
Författare
Mattsson Bengt
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
2006
Kostnads-nyttoanalys eller cost-benefitanalys (CBA), som den också ofta kallas på svenska, har använts som beslutsunderlag när det gäller transportinvesteringar, energiprojekt, åtgärder inom miljöområdet, hälso- och sjukvårdsområdet m.m. i Sverige alltsedan mitten av 1960-talet. Under de senaste femton åren har Bengt Mattsson och hans kollegor vid Karlstads universitet för Räddningsverkets räkning gjort ett antal CBA bl.a. om sprinkling, sotning, heta arbeten, hel- och deltidsanställda inom den kommunala räddningstjänsten. I dessa rapporter har metodfrågor inom CBA behandlats relativt summariskt. Aktuella svenska läroböcker om metodik och empiri inom CBA och med svenska tillämpningar har saknats. Kostnads-nyttoanalys för nybörjare ska råda bot på denna brist och syftar till att möjliggöra för andra än specialutbildade samhällsekonomer att göra och förstå kostnads-nyttoanalyser. 
Relaterade titlar
Fler titlar av Mattsson Bengt