Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Räddningstjänstens försörjning med släckvatten
Författare
Mattsson Bengt
Utgivare
Högskolan i Karlstad
Utgivningsår
1994
I rapporten beskrivs två system för att trygga släckvattenförsörjningen för räddningstjänsten. Båda systemen (konventionellt och alternativt) har funnits sedan mitten av 1970-talet i Sverige. I skriften redovisas svenska erfarenheter gällande dessa system. Rapporten innehåller också kostnads-effektberäkningar av systemen för ett antal exempel samt en relativt utförlig diskussion av huruvida de två systemens effekter kan likställas
Relaterade titlar
Fler titlar i serie Forskningsrapport / Högskolan i Karlstad Samhällsvetenskap
Fler titlar av Mattsson Bengt