Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Vad är lagom säkerhet nu? : en uppdatering av kostnads-nyttoanalyser från 1994/95 samt förslag till åtgärder nu
Författare
Mattsson Bengt
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
2004
I början av 90-talet uttalade räddningscheferna i en enkät från Räddningsverket att de ville kunna visa på nyttan av de åtgärder de föreslog för politikerna. Bakgrunden var den kärva ekonomiska situationen i kommunerna som ställde ökade krav på beslutsunderlaget. Detta var upptakten till ett arbete som pågår än i dag avseende kostnads-nyttoanalyser av olika skyddsåtgärder. Under årens lopp har framför allt Karlstads universitet på uppdrag av Räddningsverket levererat ett antal rapporter som finns sammanfattade i Lagom brandsäkerhet 1 och 2 samt Lagom säkerhet 3. Det är återigen ett ekonomiskt kärvt läge i kommunerna och dessutom skall kommunerna enligt den nya lagen om skydd mot olyckor ta fram handlingsprogram för skyddet mot olyckor. Detta har givit förnyad aktualitet åt de tidigare gjorda analyserna och de har därför setts över (uppdaterats) för att vara giltiga för dagens situation.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie FoU Rapport/SRV
Fler titlar av Mattsson Bengt