Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Riskhantering vid skydd mot olyckor : problemlösning och beslutsfattande
Författare
Mattsson Bengt
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
2000
Det övergripande målet för denna bok har varit att behandla frågan om hur man får det tjänsteutbud och de effekter, som motsvarar medborgarnas efterfrågan inom området skydd mot olyckor. Frågan kompliceras av att en del av besluten på ut­budssidan fattas av medborgarna direkt, medan andra beslut fattas inom den offent­liga sektorn. En viktig åtgärd är att göra medborgarna medvetna om de alternativ­kostnader, som ett förbättrat skydd mot olyckor medför. Det system som diskuteras gäller skydd mot olyckor i vid bemärkelse, definierat som den offentliga och den privata sektorns åtgärder för att förhindra olyckor, i förväg begränsa skador, sprida risker, förbereda och genomföra räddningsinsatser samt påverka skadorna efter själva räddningsinsatsen.
Relaterade titlar
Fler titlar av Mattsson Bengt