Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Dammsäkerhet och beredskap för dammbrott : Information om tillsyn enligt miljöbalken och lagen om skydd mot olyckor
Utgivare
Räddningsverket (SRV), Svenska kraftnät
Utgivningsår
2007
För den som äger eller utövar verksamhet vid en damm finns flera lagar och regler att följa. En del av dessa regler syftar bland annat till att säkerställa tillfredställande dammsäkerhet och beredskap för dammbrott. Två lagstiftningar är grundläggande för dammsäkerheten, miljöbalken och lagen om skydd mot olyckor. Alla dammar omfattas av miljöbalkens bestämmelser. De dammar som beslutats vara farlig verksamhet omfattas dessutom av vissa bestämmelser i lagen om skydd mot olyckor. Denna information vänder sig främst till länsstyrelser, kommuner och dammägare. Miljöbalken och lagen om skydd mot olyckor verkar parallellt och det är därför viktigt att hitta en praktisk tillämpning och samordning mellan kommunernas tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och länsstyrelsernas tillsyn enligt miljöbalken.