Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Riskhantering i ett samhällsperspektiv : Samhällsplanering
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
1998
Detta häfte ingår i serien Riskhantering i ett samhällsperspektiv. Serien är avsedd som idéskrift och läromedel i riskhantering. De risker som avses är förknippade med olyckor som kan skada människor, miljö eller egendom och som leder till, eller skulle kunna leda till, räddningstjänstinsats. Syftet med detta häfte är att beskriva samhällsplanering i ett brett perspektiv, för att målgruppen ska få inblick i andra planeringsprocesser och därmed aktivt kunna delta i samhällsplaneringen. Visionen är att varje kommun ska skapa en tvärsektoriell funktion för att arbeta med risker på ett sätt som passar den egna kommunen. Materialet har tagits fram med hjälp av ansvariga myndigheter och yrkesutövare inom olika områden och därefter bearbetats av en arbetsgrupp inom Räddningsverket.