Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Samhällsplanering och riskhantering i anslutning till storskalig kemikaliehantering
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2017
Den här vägledningen beskriver hur storskalig kemikaliehantering och dess risker kan hanteras vid etablering av de storskaliga kemikaliehanterade verksamheterna och exploatering i nära anslutning till dessa. Vägledningens syfte är i första hand att vägleda i beslut enligt PBL. Vägledningen utgår i huvudsak från gällande lagstiftning. För att få en uppdaterad vägledning av själva planprocessen hänvisas i stället till Boverkets PBL Kunskapsbanken. Vägledningen är publicerad 2017 och tillgänglighetsanpassad 2023.