Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Olyckor, riskanalyser och säkerhetsarbete : några olika perspektiv inom räddningsverket : slutrapport
Författare
All Rainar, Harrami Omar, Postgård Ulrika, Strömgren Mattias
Utgivare
Räddningsverket (SRV)
Utgivningsår
2006
Denna kartläggning av Räddningsverkets arbete med riskanalys och säkerhetsarbete avser att ge en bild över hur riskanalyser, riskbedömningar och riskvärderingar görs i Räddningsverkets arbete med hantering av olyckor. Vidare är syftet att beskriva och jämföra de strategier för säkerhetsarbete som tillämpas i olika delar av myndigheten. Dnr 629-3369-2006