Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Kommunikation och politiska beslut i säkerhetsarbete utifrån LSO : en studie av IDA-pilot- och jämförelsekommuner - Slutrapport inom KOBS-projektet
Författare
Johansson-Hidén Birgitta, Wreder Malin
Utgivare
Utgivningsår
2009
Projektet KOBS, Kommunikation och beslut i kommunalt säkerhetsarbete har bedrivits under åren 2007-2009 och består av två delstudier. Den ena behandlar frågor om kommunikativa processer i kommunalt säkerhetsarbete och den andra följer forskningsmässigt hur idéer om säkerhetsarbete sprids till politiska beslutsprocesser på kommunal nivå.