Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Kommunikationen vid kommuners handlingsprogramsarbete år 2004 : efter införandet av "Lag om skydd mot olyckor"
Författare
Johansson-Hidén Birgitta
Utgivare
Karlstads Universitet
Utgivningsår
2005
Under åren 2004 — 2005 genomfördes en undersökning omfattande 24 kommuner, vad gällde kommunikationsformerna i handlingsprogramsarbetet utifrån den nya lagen, "Lag om skydd mot olyckor", som trädde i kraft den 1 januari 2004 i Sverige. Målet med lagen är att skydda människors liv och hälsa mot olyckor samt att förhindra eller begränsa skador på egendom och i miljö. Kommunen har ett samordnande ansvar och varje kommun i Sverige skulle enligt lagen ha ett handlingsprogram för såväl förebyggande verksamhet som för räddningstjänst, klart den 1 januari 2005. 
Relaterade titlar
Fler titlar i serie Karlstad University Studies