Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Skolbränder och skolbrandsprevention : underlag för planerade insatser enligt "Karlstadsmodellen"
Författare
Andersson Björn, Dahl Gunnar, Mårtensson Ulf, Andersson Ragnar
Utgivare
Karlstads Universitet
Utgivningsår
2010
Kan man förebygga anlagda bränder och annan skadegörelse i skolor med miljöinriktade åtgärder? Den bedömningen gör man i Karlstads kommun med stöd i kriminologisk teori och erfarenheter från andra sektorer. Den traditionella ansatsen är annars är att kombinera brandtekniska åtgärder med ett mer individorienterat perspektiv riktat mot gärningspersoner. Syftet med föreliggande rapport är att ge en djupare belysning av den teoretiska grundvalen för en bredare miljöinriktad strategi, samt att peka på möjligheter att följa och utvärdera effekter av en lokal tillämpning. Karlstads kommun utgör inget undantag ifråga om skadegörelse och anlagd brand inom skolans värld. Kommunen har därför tagit fram en modell för hur antalet skolbränder kan minskas genom säkerhets- och trygghetsskapande åtgärder gällande skolans fysiska miljö. Modellen är inspirerad av teorier kring ”Situationell prevention” och ”Crime prevention through environmental design” (CPTED), två likartade tankesätt i den kriminologiska litteraturen om hur den befintliga och planerade fysiska miljön kan påverkas och förändras i syfte att minska brott och otrygghet. Arbetet är finansierat av bland annat Brandforsk projektet Anlagd brand.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie Karlstad University Studies