Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Vilka skolor har en ökad risk för anlagd brand? : samanvändning av data från Insatsrapportdatabasen och Skolregistret
Författare
Andersson Björn, Lundqvist Marie, Jonsson Anders, Sundin Sven, Gell Thomas, Andersson Ragnar
Utgivare
Karlstads Universitet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2010
Anlagda bränder i skolor är ett växande problem som trots en rad program och förebyggande insatser inte visar några tecken på minskning. Denna studie har genomförts i samarbete mellan MSB, Karlstads universitet och Skolverket, och visar att problemet är störst på högstadieskolor i större kommuner och städer.