Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Minska risken för anlagda bränder
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2016
Anlagda bränder är ett samhällsproblem och ett allvarligt brott som hotar dem som befinner sig i ett hus. Genom samarbete, uppmärksamhet och förebyggande arbete minskar vi risken för anlagd brand. Statistiken visar tydligt att bränder ofta startar i brännbart material så som papper, kartonger och skräp. Det är vanligt att bränder anläggs i trapphus, korridorer, på toaletter och inte minst på byggnadens utsida. Många anlagda bränder kan helt enkelt stoppas om vi håller rent från skräp på platser där många människor rör sig.