Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Förebyggande arbete i samverkan för att stävja anlagda bränder och hot/våld mot räddningstjänsten : konsultrapport
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2011
I boken presenteras en studie om förebyggande arbete som räddningstjänsten bedriver i samverkan med andra för att stävja anlagda bränder och hot/våld mot räddningstjänsten. Undersökningen har utgått från de tre storstadskommunerna och räddningstjänsterna som verkar i dessa kommuner, dvs. Stockholms stad och Storstockholms brandförsvar, Göteborgs stad och Räddningstjänsten Storgöteborg samt Malmö stad och Räddningstjänsten Syd.