Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Studie av sambandet mellan räddningstjänstens förebyggande insatser och anlagda skolbränder : analys av behovet av stöd och vägledning
Författare
Petterson, Malin, Szymanski, Johan
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2008
Författarnas syfte med denna rapport var att belysa de problem som landets räddningstjänster upplever i sitt förebyggande arbete mot anlagda skolbränder, identifiera de behovsdomäner som finns, samt ge värdefulla tips på fortsatt arbete.