Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Att mäta effekter av åtgärder mot anlagd brand i skola
Författare
Gustavsson, Lotta, Lindbom, Johan
Utgivare
Lunds tekniska högskola (LTH)
Utgivningsår
2010
Utgångspunkten i detta arbete var att räddningstjänster i en enkätundersökning uttryckt ett behov av metoder för att mäta effekterna av de åtgärder som genomförs mot anlagd brand samt metoder för kostnads- nyttoanalys av detsamma. Målet med arbetet var således att presentera en modell för att mäta möjliga effekter av de informations- och utbildningsåtgärder som räddningstjänster eller kommuner i Sverige genomför. Modellen ska sedan kunna användas vid genomförandet av kostnads- nyttoanalyser av dessa åtgärder.