Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Sprinkler och automatlarm : En studie av beslutsfattandet inom tio "branscher"
Författare
Mattsson Bengt
Utgivare
Högskolan i Karlstad
Utgivningsår
1995
Redovisning av resultat från en intervjuundersökning där ca 300 företag har ingått, fördelade på tio "branscher" (vård, hotell, verkstadsindustri, kemisk industri etc). Syftet var att visa på de faktorer som har påverkat beslutsfattaren beträffande anskaffning av sprinkler och/eller automatlarm. Rapporten vill visa på effekten av dels "yttre" faktorer som avståndet till den närmaste brandstationen, verksamhetens känslighet för avbrott m m, lager av inputs och/eller outputs samt hur det "inre" beslutsfattandet har gått till. 
Relaterade titlar
Fler titlar i serie Forskningsrapport / Högskolan i Karlstad Samhällsvetenskap
Fler titlar av Mattsson Bengt