Tidsfaktorns betydelse vid räddningstjänstens insatser : en uppdatering av en samhällsekonomisk studie
Titel:
Tidsfaktorns betydelse vid räddningstjänstens insatser : en uppdatering av en samhällsekonomisk studie
Författare:
Jaldell Henrik
Utgivare:
Räddningsverket
Utgivningsår:
2004
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
113 s. : tab.
ISBN nummer
(före år 2007):
91-7253-240-8
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
Serie:
FoU Rapport/SRV
Serie nr:
P21-449/04
Förlag:
Räddningsverket
Klassificering:
Räddningstjänst / Förebyggande / Insatsplanering
Nyckelord:
Räddningstjänst ; Ekonomi ; Insatstid ; Cost-benefit-analys
Hyllplacering:
Ps:qa
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: