Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Skolbränder på områdesnivå, RegSO
Författare
Jaldell Henrik
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2024
Det inträffar närmare 800 skolbränder per år i Sverige som räddningstjänsten gör insatser till. De är däremot inte jämnt fördelade över landet utan varierar mellan olika områden. Frågeställningen i rapporten är hur variationen ser ut i jämförelse med variationen av ett antal omgivningsvariabler som beskriver socioekonomiska och sociodemografiska faktorer på områdesnivå. Rapporten har tittat på skolbränder för åren 2016-2020.
Relaterade titlar
Fler titlar av Jaldell Henrik