Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i pelletssilo Göteborg 2017
Författare
Dahl Göran
Utgivare
Räddningstjänsten StorGöteborg
Utgivningsår
2018-06-26
En dammexplosion inträffade i en silo fylld med bränslepellets. Explosionen startade en brand i silon och det tog sju dygn innan räddningsinsatsen kunde avslutas. Detta berodde bland annat på följande faktorer: vatten som släckmedel fungerar dåligt eftersom pellets sväller i kontakt med vatten, silon blev otät vid explosionen och inerteringen av kvävgas försämrades, svårighet att komma åt glödbränder i pelletsen och logistik kring tömning av silon. Utredningen konstaterar att räddningsinsatsen varit effektiv. Samarbetet mellan räddningstjänsten och verksamheterna fungerade mycket bra och att ta in en expert på brand i silo var bra som beslutsstöd.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie Olycksutredningsrapporter
Fler titlar av Dahl Göran