Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Samverkansinsats vid omfattande terrängbrand i skärgårdsmiljö Öckerö 2018
Författare
Magnusson Ulf, Dahl Göran
Utgivare
Räddningstjänsten StorGöteborg
Utgivningsår
2018-12-18
Larm inkom om brand i terräng strax söder om Björkö hamn. Branden orsakades av en nödraket avfyrad från en båt i sjönöd. Området var svårtillgängligt och sluttade från vattnet upp mot öns mitt. Brandområdet gränsade mot villabebyggelse på två sidor i vindriktningen. Den extrema torkan som varit under sommaren hade gjort vegetationen lättantändlig. En vind på 12 m/s gav syre till branden som spred sig fort och okontrollerat mot bebyggelsen. Arbetet blev svårt och påfrestande då många hus och personer var direkt hotade av branden.