Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Omfattande vindsbrand i flerbostadshus Sigtuna 2018
Författare
Olsson Pontus, Östlund John
Utgivare
Brandkåren Attunda
Utgivningsår
2018-11-16
Brand på vind i flerbostadshus om 3-4 våningsplan med två trapphus samt ovanliggande vind och byggd i suterräng. Våningsplan är fyra i den södra delen av byggnaden och tre i den norra. Det innebär att vindsplanet är byggt i tre olika nivåer som är öppet förbundna via trappor. Flera parallella rökdykarinsatser pågick under insatsen. Problem uppstår bl.a. med funktionaliteten hos utrustning, missförstånd i kommunikation och samband, att upprätthålla uthålliga och kontinuerliga rökdykarinsatser, att skapa gemensam lägesbild i skadeplatsorganisationen, tolka byggnadens konstruktion och planlösning samt lokalisering av branden. Senare i insatsen används kranbil för lämpning parallellt med att man släcker.