Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Paket läckte pulver i postterminal Sigtuna 2018
Författare
Olsson Pontus, Lindau Jonas
Utgivare
Brandkåren Attunda
Utgivningsår
0
I samband med att personalen på postterminalen hanterar en försändelse, upptäcks att ett okänt ämne i pulverform läcker ur ett paket. Personalen kunde inte identifiera om ämnet var skadligt, därför betraktas pulvret som farligt. All personal i produktionen får avbryta arbetet och bege sig mot lunchrummet och utrymmet spärras av. Räddningstjänst larmas. Händelser med misstänkt utsläpp av bakteriesporer inträffar relativt sällan jämfört med många andra typer av olyckor och är även förknippade med annorlunda risker. Personer som varit i närheten av pulvret kan utgöra smittbärare och föra smittan vidare. Därtill även att effekterna från exponeringen är fördröjda i tid.