Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Projekt "Stora gatan" Sigtuna stad
Författare
Brandmästarklassen 2004 Grupp 4
Utgivare
Utgivningsår
2004
Sammanfattning Projektgruppen har av beställaren via projektdirektivet fått i uppdrag att utarbeta ett förslag till insatsplan för området längs Stora gatan, Sigtuna Stad, Sigtuna kommun. Detta har gjorts med hänsyn till de bakomliggande aspekter som beaktats. Förslaget till insatsplan grundar sig på beslutad bemanning, 1+3 (ett befäl och tre brandmän). En konsekvensutredning gällande nya bemanningen är gjord. Projektgruppen har analyserat ett antal förslag och redovisar förslag till lösningar för förebyggande och skadebegränsande åtgärder i händelse av en brand på eller i anslutning till Stora gatan. Gruppen har även tittat på miljöaspekterna i de olika förslagen. Med anledning av utredningarna från Eksjö brandförsvar och Jönköpings brandförsvar, som beskriver svårigheten med insats i områden med gammal träbebyggelse, kan konstateras att Stora gatan inte är jämförbar med dessa. Detta p.g.a. husens geografiska placering och storleken på området. I området runt Stora gatan finns inga innergårdar, husen är mindre och brandspridningen kommer att bli begränsad.